De Welzijnsmakers

Laten we gelukkig zijn!

Stichting De Welzijnsmakers

We zijn vindingrijke makers om maatschappelijke verandering tot stand te brengen. Wij zetten onze creativiteit & oplossingsgerichtheid in om de samenleving een beetje mooier te maken. Graag inspireren wij jou met onze eigentijdse projecten!

De naam 'De Welzijnsmakers'

Welzijn is een gevoel, een toestand waarbij je je prettig voelt, sommigen omschrijven het als geluk. Synoniemen voor Welzijn; gezondheid, heil, prosperiteit, voorspoed, welbehagen, welbevinden, welvaart, welstand, fortuin, geluk. Nou dat dus! En dat willen wij heel graag bevorderen!

Projecten

We willen via verschillende projecten het welzijn van mensen bevorderen.

Vrolijk verbinden in je eigen straat: Wij inspireren jou om je eigen straat of buurt ontmoeten en spelen centraal te zetten. Bekijk meer over dit project op de website van De Vakantiestraat.

ANBI

Stichting De Welzijnsmakers

Contactpersoon:
Janine Otten
Argusvlinder 7
8016 HE  Zwolle 


06-20531417
info@dewelzijnsmakers.nl

RSIN nummer:
865004249

KvK nummer:
89509196

Rekeningnummer (
Regiobank):
NL84 RBRB 8841 4316 36

Omschrijving doelstelling van de ANBI:
Doel van de stichting: De stichting heeft als doel door middel van eigentijdse projecten het welzijn van mensen te bevorderen.

Doel van de stichting zoals beschreven in de statuten:

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de mens, één en ander op een duurzame wijze en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en / of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur

Voorzitter: 
Marko van Gaalen

Secretaris:
Cato Bakker – Hiemstra

Penningmeester:
Hieke Bakker – van Streun

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, zij vervullen hun taken onbezoldigd. 

bestuur Beleid, Financiën en verantwoording

De activiteiten van de stichting worden bekostigd door bijdragen van fondsen, overheidssubsidies en giften van particulieren, bedrijven en levensbeschouwelijke instellingen. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een jaarverslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking op de activiteiten.

2023 is ons eerste jaar als stichting, wij hebben voor dit jaar een projectplan opgesteld.

Meer weten?

Wil je meer weten over De Welzijnsmakers? Vul het formulier in en wij zullen contact met jou opnemen.

Contact Form Demo

© 2023 • De Welzijnsmakers